bez osnova


bez osnova
insubstantial
* * *
• insubstantial

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • osnova — ȍsnova ž DEFINICIJA 1. a. ono na čemu se što gradi, tvori, stvara [bez osnove; mijenjati iz osnove; na osnovi (čega); u osnovi]; baza, temelj b. glavno ili odlučujuće načelo [sve ovdje radimo na komercijalnoj osnovi] 2. lingv. dio riječi koji se… …   Hrvatski jezični portal

 • báza — báz|a ž 1. {{001f}}a. {{001f}}osnova, temelj b. {{001f}}ono što služi kao početak, što je početak na kojem se dalje izgrađuje, podiže ili nastavlja (o predmetima i pojmovima); uporište, podloga, podnožje [na ∼i prijedloga; na ∼i istraživanja; na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • baza — báza ž DEFINICIJA 1. a. osnova, temelj b. ono što služi kao početak, što je početak na kojem se dalje izgrađuje, podiže ili nastavlja (o predmetima i pojmovima) [na bazi prijedloga; na bazi istraživanja; na bazi informacija]; podloga, uporište 2 …   Hrvatski jezični portal

 • Croate — Cet article concerne la langue croate. Pour le peuple croate, voir Croates. Croate Hrvatski Parlée en Croatie, Bosnie Herzégovine, Serbie (Voïvodine) et d’autres pays Région Europe centrale …   Wikipédia en Français

 • Langue croate — Croate  Cet article concerne la langue croate. Pour le peuple croate, voir Croates. Croate …   Wikipédia en Français

 • Membership of Kosovo in international sports federations — The following sports federations have either admitted or have received the application from Republic of Kosovo to be admitted into their membership. Kosovo was a part of several federations in the 1990s, but has applied to become a member of many …   Wikipedia

 • ȍsnova — ȍsnov|a ž 1. {{001f}}a. {{001f}}ono na čemu se što gradi, tvori, stvara [bez ∼e; mijenjati iz ∼e; na ∼i (čega); u ∼i]; temelj, baza b. {{001f}}glavno ili odlučujuće načelo [sve ovdje radimo na komercijalnoj ∼i] 2. {{001f}}lingv. dio riječi koji… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • rèfōrma — ž 〈G mn ī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}čin ponovnog stvaranja b. {{001f}}čin reformiranja 2. {{001f}}izmjena, preinačenje neke strukture radi poboljšanja ili prilagođivanja njezinih funkcija bez razgrađivanja njezinih osnova [agrarna ∼; privredna ∼;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • reforma — rèfōrma ž <G mn ī> DEFINICIJA 1. a. čin ponovnog stvaranja b. čin reformiranja 2. izmjena, preinačenje neke strukture radi poboljšanja ili prilagođivanja njezinih funkcija bez razgrađivanja njezinih osnova [agrarna reforma; privredna… …   Hrvatski jezični portal

 • mio — mȉo prid. <odr. mȉlī> DEFINICIJA 1. koji se voli, koji je voljen [mili moj]; drag, milostan, umiljat 2. koji je ugodan oku; dražestan, ljubak FRAZEOLOGIJA (činiti što) do mile volje koliko se hoće, koliko je komu drago, koliko želja traži,… …   Hrvatski jezični portal

 • vuk — vȗk m <V vȗče, N mn vȗci/vȕkovi> DEFINICIJA 1. zool. a. sisavac mesožder (Canis lupus) iz porodice pasa b. v. pirka 2. pren. oštar, zajedljiv, svadljiv čovjek 3. a. oruđe kojim se natežu obruči na bačvu b. gornja strana brda u tkalačkom… …   Hrvatski jezični portal